Healing & Bars transformerar

Vill du bli medveten om och transformera dina begränsningar av olika slag för att komma i kontakt med och förankra din högsta potential i kroppen. Behandlingen  kan hjälpa dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv så att du med lätthet kan ta emot de gåvor som kommer i din väg.Varmt välkommen på behandling i Pleadian Lightwork Healing och Bars hos mig i Aspudden, vid vinterviken!

DSC_7824 - till hemsida

Pleadian Lightwork Healing hjälper dig att förankra ditt högre jag och din högsta potential i kroppen och ta bort begränsningar av olika slag. I takt med att jordens energifrekvens höjs behöver vi människor också gå in i vår högre frekvens och höja vår energinivå annars skapas obalans och stress i systemet. Det handlar om att leva sin fulla potential med alla dina sinnen (Full Sensory Perception, FSP). Healingen tar bort och transformerar oönskade blockeringar och mönster av olika slag, främmande energier som har trängt in i ditt energifält liksom kontrakt och föreställningar som begränsar dig på olika sätt.

Under healingbehandlingen arbetar jag utifrån mitt högre jag tillsammans med klientens högre jag. Arbetet sker oftast genom att bilder och symboler visas på det som ska transformeras. Man kan säga att det lyfts fram från det omedvetna, synliggörs och kan på så sätt transformeras med hjälp av olika verktyg som vi använder i healingen.  Klienten är delaktig i processen. I slutet av behandlingen använder jag ibland kristallskålar för att integrera healingen. Behandlingen tar cirka 1,5 timme och kostar 700 kronor.

Healingmetoden har kanaliserats av Amorah Quan Yin och baseras på tekniker och insikter som användes i mysterieskolorna i det gamla Egypten, Atlantis och Lemurien. Cia är diplomerad healer av Ulla Anderen som har tagit metoden till Sverige. Se www.pleiadianlightworkhealing.se

Jag ger också Bars-behandlingar. Bars är 32 punkter på huvudet som lagrar tankar, känslor, attityder, beslut och trosuppfattningar vi har eller har haft. I en Bars-behandling berörs dessa punkter genom mjuk beröring. Det är en avslappnande behandling som sätter igång energiflödet i kroppen. Den kan hjälpa dig att släppa de mönster som hindrar dig från att välja det som verkligen berikar ditt liv så att du med lätthet kan ta emot de gåvor som kommer i din väg. Behandlingen tar cirka en timme och kostar 500 kronor. Se www.accessconsiousness.se          Läs om behandlingarna här

LiviLuna för ökat välbefinnande, lekfullhet, skönhet och kärlek.
Tillsammans förändrar vi världen och skapar Paradiset på jorden.